Skip to content
blue color orange color green color

Home arrow Tin tức arrow Báo cáo sơ kết hoạt động KD-XNK 6 tháng đầu năm 2008
Báo cáo sơ kết hoạt động KD-XNK 6 tháng đầu năm 2008

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XNK DAKLAK

INEXIM DAKLAK

BÁO CÁO SƠ KẾT
HOẠT ĐỘNG KD-XNK 6 THÁNG ĐẦU NĂM

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

–—¬–—

 

 

 

 

A/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM:
 
          Thực hiện nghị quyết HĐQT, ngay từ đầu năm 2008 Tổng Giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo, điều hành các nhóm giải pháp lớn về Tổ chức bộ máy, Tài chính, Kinh doanh … Do đó trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Công ty đã có nhiều khởi sắc. Các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 

          Hoạt động kinh doanh đã có mức tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ. Tổng Doanh thu hết quý I/2008 đạt 307 tỷ đồng, tăng 1,74 lần so với cả năm 2007, luỹ kế 6 tháng đầu năm đạt 547 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cả năm 2007 ( 177 tỷ ). Hoạt động của phòng kinh doanh – CN Tp. HCM - Tổng kho Bình Dương đã khởi sắc, thu hút nhiều khách hàng.

 

* NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM ĐƯỢC:

I. / Về tổ chức bộ máy – lao động:

1- Tiếp tục công tác kiện toàn bộ máy tổ chức – nhân sự cho phù hợp với hoạt động hiện nay, điều chuyển một số lao động giữa các phòng ban, đơn vị trực thuột, Công ty thành viên. Tuyển dụng, đào tạo mới và đào tạo lại lao động hiện có nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển theo tiêu chí “ Quy mô - hiệu quả ” của Công ty.
 
2- Chính sách thù lao và tiền lương trong thời gian 6 tháng qua đã cơ bản tạo động lực làm việc và phấn khởi, yên tâm công tác cho người quản lý và người lao động trong Công ty.
 
3- Các tiểu ban Công ty đã thực hiện tốt vai trò tư vấn Tổng Giám đốc xử lý các vụ việc tranh chấp, làm giảm thiểu các mâu thuẩn / xung đột lợi ích - một cách hài hoà, hợp tình, đạt lý. Giữa người lao động và quản lý có cái nhìn đúng hơn về sự vươn lên cùng tiến bộ.
 
4- HĐQT - Tổng Giám đốc đã phối hợp các tổ chức Đảng Đoàn thể, phát động các phong trào lao động SXKD đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực hơn. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 thành công mở ra sự thống nhất cao các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2008 và hướng phát triển trong tương lai.
 
II./ Về quản lý tài chính:
 
1- Đã mở rộng giao dịch với ngân hàng mới; Xác định đối tác chiến lược và huy động các nguòn vốn đáp ứng kịp thời cho hoạt động SXKD.
 
2- Tăng cường nămg lực quản lý nguồn vốn, quản lý công nợ, khả năng thanh toán nhanh trong tình hình có nhiều biến động về tỷ giá, thắt chặt tiền tệ và lãi suất cao.
 
3- Thực hiện minh bạch tài chính, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Quản lý sử dụng tài sản cố định, quản lý mua sắm thiết bị máy móc chế biến, quản lý phần vốn góp vào các Công ty TNHH thành viên, giám sát hoạt động cùa các đơn vị và quản lý nguồn vốn đầu tư cho các dự án mới.
 
III./ Về hoạt động SXKD:
 
1- Nhanh chóng giữ thị phần mua cà phê, bán phân bón trong tỉnh và ngoại tỉnh, Công ty trở lại và duy trì Top Ten các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu của Việt Nam.
 
2- Doanh nghiệp tiếp cận công nghệ hiện đại, tiến hành đầu tư lắp đặt thiết bị chế biến tại XN CLC, hệ thống cân xe điện tử tại Tổng kho Inexim Bình Dương, thiết bị làm sạch tạp chất, đầu tư kho - xưởng ở Lâm Đồng để phạu vụ tốt công tác chế biến, giao nhận xuất khẩu cà phê sạch CLC trong thời gian tới.
 

3- Các đơn vị trực thuộc đang được củng cố và ổn định theo hướng phát triển, các Công ty TNHH thành viên hoạt động theo mô hình mới bước đầu ổn định, tạo đà thuận lợi phát triển.

 

B/ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008:

Phát triển kinh doanh theo hướng: " Tăng doanh thu - Hiệu quả cao"

 
Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu KH SXKD 6 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành KH nhiệm vụ cả năm 2008, đảm bảo các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận của Công ty, lãi cơ bản trên 01 cổ phiếu... mà ĐHĐ cổ đông đã đề ra theo phương châm "Hài hoà lợi ích Nhà nước, Cổ đông, Người lao động". Trên nền tảng phát triển bền vững, với nhiều thời cơ thuận lợi và thách thức như hiện nay chúng ta phải phấn đấu khắc phục những tồn tại và tập trung giải quyết tốt các nội dung giải pháp sau:
 
1- Cơ cấu lại bộ máy, bố trí, điều chuyển nhân sự giữa các đơn vị cho phù hợp tình hình mới. Phát huy tính năng động sáng tạo, thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ... để người quản lý và người lao động tinh thông nghiệp vụ - đóng góp nhiều cho Công ty. Thí điểm việc ký hợp đồng thuê người quản lý, người lao động có tay nghề cao.
 
2- Phấn đấu huy động cà phê xuất khẩu Quý III - IV/2008 đạt 27.000 tấn để đạt KH huy động 40.000 tấn cả năm 2008. Đối với các mặt hàng phân bón, nông sản, cà phê rang xay, nước tinh khiết IWATER, Hội quán Bia, có giải pháp nâng số lượng/ doanh số tiêu thụ.
 
3- Phong trào thi đua phải thật sự đi vào chiều sâu, có chất lượng, phát triển SXKD và cải thiện đời sống người lao động cả vật chất và tinh thần.
 
          Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2008 đã khởi sắc, khẳng định sự phát triển bền vững của Inexim Daklak. Với khí thế mới, tinh thần đoàn kết và sự nổ lực phấn đấu của người quản lý và người lao động toàn Công ty, chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu KH SXKD 6 tháng cuối năm và cả năm 2008.
--z--
 
 
  Tin mới Tin đã đưa
<< Trang trước                    Trang sau>>

Đăng nhập


Bạn quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Tạo một tài khoản

Cà phê rang

Saigon Court

Cà phê ICOFFEE

Nước tinh khiết

Hạt nhựa, phân bón

Huân chương lao động

Giải thưởng